Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

1. Zápis bude probíhat od 2. 5. 2021 do 11. 5. 2021 bez osobní přítomnosti zákonného zástupce, a to prostřednictvím:

  • datové schránky MŠ
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou (rozhodující je datum podání žádosti)
  • osobním podáním žádosti ve škole

 

2. Osobně v MŠ 12. 5. 2021 od 9:00 do 16:00 hodin.

 

Vyzvednutí žádosti o přijetí do MŠ:

od 12. 4. 2021 do 11. 5. 2021 v MŠ nebo na webových stránkách (viz. příloha)

Vydání rozhodnutí:

27. 5. 2021 od 9:00 h do 16:00 hodin v kanceláři MŠ

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn: 

27. 5. 2021 na dveřích budovy školy a na webových stránkách školy

!!!!! Počet volných míst pro přijetí na školní rok 2021/2022 je maximálně 31 dětí !!!!!

Seznam přijatých dětí zde:  Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2021.jpg

 

Při zápisu je nutné doložit:

  • řádně vyplněnou žádost
  • potvrzení od lékaře (neplatí pro děti, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání)
  • rodný list dítěte
  • u cizinců rodný list dítěte, cestovní pas a povolení k pobytu

 

I v následujícím školním roce bude otevřena třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Třída je určena pro děti s narušenou komunikační schopností či zrakovou, sluchovou či tělesnou vadou. Děti jsou do této třídy zařazovány na základě doporučení školského poradenského zařízení.

Výhody této třídy jsou: speciální pedagogové, asistenti pedagoga, snížený počet dětí na třídě, kompenzační pomůcky, individuální logopedie, konzultační dny s klinickou logopedkou 2x měsíčně.

 

Příloha:

Žádost o přijetí dítěte do MŠ.docx

Žádost do třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.doc

Potvrzení - lékař.pdf

Souhlas se zpracováním osobních údajů.pdf

Dohoda o docházce dítěte do MŠ.jpg

Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou.jpg

Kritéria pro přijetí.pdf

Spádové obvody.pdf